Image


Issued to Bhai Gurbaksh Singh Ji Khalsa to end his Hunger Strike on 10 Poh, Samwat Nanakshah, 545
border-shade